Европейски Съюз – Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19